Łask, VII Festival of Scale Models
   Time to finish my holiday break and get back to work. Two important events are already on the doorstep: Scale Model Challange and Hussar. I want to prepare at least one bigger project and so far is going well 😊 But today will be about something different. Last weekend small event took a place on which I would like to appear on. Speaking about the Festival of Scale Models in Łaska. Because it is only 30 km from my place it is sometimes foolish not even to participate in such a event, of course if time allows me to 😋
   Czas skończyć wakacyjny letarg i wziąć się porządnie to roboty. Dwa ważne eventy już za progiem: Scale Model Challange i Hussar. Chce przygotować przynajmniej jedną większą pracę i jak na razie idzie nieźle 😊 Ale dzisiaj będzie o czymś innym. W ostatni weekend miał miejsce jeden z eventów, na który jak mogę to zawszę się pojawię. Mowa tutaj o Festiwalu Modeli Redukcyjnych odbywającym się w Łasku. Z racji, że to zaledwie 30km ode mnie to czasami jest głupio nawet nie wziąć udziału w takiej zabawie, oczywiście jeżeli czas na to pozwala 😋


   For the beginning, I will quickly describe how this event looks and then write a few sentences of my comment 😃
   Na początek szybko przedstawię jak ten event wygląda, a następnie skrobnę parę zdań swojego komentarza 😃Hangar in which the event takes place
Hangar w którym odbywa się event
   The festival is held every year in Łask (it is 30 km from Łodz). Normally, it takes place in one of the schools, but this time it was specially in 32 Tactical Air Base in Łask. It lasts 2 days. The festival is mainly focused on millitary models. Categories with figures are add just to be done with, but it's still nice. As always at festivals, the judges don't choose the best work in the category by giving them the appropriate color of medals, but choose up to 3 modelers who, in their opinion deserve for honourable mention. So no one feels hurt 😃 Of course, there are special awards, sponsored awards, small Grand Prix in categories and the main Grand Prix.
   Festiwal jak co roku odbywa się w Łasku (jest to 30km od Łodzi). Zazwyczaj ma on miejsce w jednej ze szkół, ale tym razem niespotykanie odbył się w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Trwa on 2 dni. Festiwal jest głównie nastawiony na modele redukcyjne, a same kategorie figurkowe są trochę dodane na siłę, ale mimo wszystko fajnie, że są. Tak jak to zwykle bywa na festiwalach, sędziowie nie wybierają najlepszych prac z kategorii przyznając im odpowiednie miejsca na pudle, a wybierają maksymalnie 3 modelarzy, którzy według ich oceny zasługują na wyróżnienie. Trochę tak aby nikt nie poczuł się pokrzywdzony 😃 Dodatkowo oczywiście są wyróżnienia specjalne, sponsorowane, małe Grand Prix w danych kategoriach no i główne Grand Prix.
   At the event itself there aren't many attractions, but something can be seen there. First of all, real planes that you can touch, watch and photograph. If someone is fascinated by such things, it's a great opportunity.
   Na samym evencie nie ma może turbo wiele atrakcji, ale coś tam można zobaczyć. Przede wszystkim prawdziwe samoloty, które można dotknąć, obejrzeć i obfotografować. Jeżeli ktoś się jara takimi rzeczami to jak najbardziej niezła gratka.   Of course, there were also a few tables with modeling staff, and even Mr.Grzegorz appeared with his wooden plints.
   Oczywiście znalazło się też parę stoisk z gratami modelarskimi, a nawet pojawił się Pan Grzegorz ze swoimi drewnianymi plintami.


Catch some pics that I managed to do, but no great shakes 😏 
Łapcie kilka fotek, które udało mi się zrobić, ale bez szału 😏   As for me the event is quite cool. Such a small escape from the standard format of competitions. In addition, it is totally chill. Just meet up with friends from the club and other people. I always try to look at the millitary models and understand what's going on, but it never comes out. For me everything is the same, ofc no offence, I just totally don't understand it 😉  On the other hand, as I said earlier, categories with figures are add just to be done with. People on that type of event aren't interested in figures, so there wasn't many models and the level of painting was low. Of course, we have to keep in mind that we aren't the main target of this event, so that's how it looks.
   Jak dla mnie event jest całkiem spoko. Taka mała odskocznia od standardowego formatu konkursów. Dodatkowo jest on totalnie bezspinowy. Ot spotkać się ze znajomymi z klubu i nie tylko. Zawsze staram się przejrzeć modele redukcyjne i zrozumieć o co w tym chodzi, ale nigdy mi to nie wychodzi. Dla mnie wszystko jest takie samo, ofc no offence, po prostu się totalnie na tym nie znam 😉 Natomiast jeżeli chodzi o kategorie figurkowe, no to tak jak już zdążyłem napisać, jesteśmy dodatni trochę na odczepnego. Zainteresowanie nikłe i poziom słaby. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że nie jesteśmy głównym targetem tego eventu, stąd też tak to wygląda, a nie inaczej.  Pretty large number of military models
Całkiem pokaźna ilość modeli militarnych

In my opinion the most interesting model at the Festival
Według mnie najciekawszy model na Festiwalu   At the end, the award ceremony. A small minus for long waiting time for results. The ceremony took place in the new Tactical Air Base headquarters building, so it looked really nice 😊 It was quite a long ending for such a small event, but tolerable. However, I didn't return home empty-handed:
   Na koniec rozdanie nagród. Tutaj mały zgrzyt z długim czasem oczekiwania na wyniki, ale było to do przeżycia. Ceremonia odbyła się w nowym budynku dowództwa, więc wyglądało to nieźle 😊 Dość oficjalne rozdanie z jakimiś tam szychami z bazy lotniczej. Długie rozdanie jak na taki mały event, ale również do przeżycia :D Udało się natomiast nie wrócić do domu z pustymi rękami:

- Honourable mention in bust category - Fear in the Eyes
- Honourable mention in fantasy figure belove 54mm - Gandalf
- Small Grand Prix for the most interesting figure/bust - Fear in the Eyes
- Wyróżnienie w kategorii popiersia - Fear in the Eyes
- Wyróżnienie w kategorii figurka poniżej 54mm - Gandalf
- Małe Grand Prix za najciekawszą figurkę/popiersie - Fear in the Eyes


Headquarters and awards ceremony
Kwatera główna i ceremonia rozdania nagród

   That's how it looked from my perspective. Generally I have had a good time, and certainly as time will allow me, I will appear in next year at VIII Festival of Scale Models in Łask 😁
   Tak to właśnie wyglądało z mojej perspektywy. Ogólnie dobrze się bawiłem i z pewnością jak czas pozwoli to pojawię się na przyszłorocznym VIII Festiwalu Modeli Redukcyjnych w Łasku. Taki to trochę już obowiązek modelarza, pokazywać się, wyjść do ludzi 😁


We couldn't miss our selfie 😀
Nie mogło zabraknąć naszego selfie 😀

Photo with the dedication for Słowik 😆
Zdjęcie z dedykacją dla Słowika 😆PS. The interval between postings may be longer, cuz I will only post finished projects on the blog. Pics of my WIPs I will only place on the fanpage and Instagram, so I invite you to follow me 😊
PS. Przerwa między kolejnymi postami może się wydłużyć, gdyż będę wrzucał na bloga tylko skończone projekty. WIPowe fotki będę umieszczał jedynie na funpage'u oraz Instagramie, tak więc zapraszam do śledzenia mnie 😊Best regards,
Herrkuba 


Translation,
Herrkuba


Comments