Dwarf Lord Balzud - Alien Lab Creator


   Today I want to show you a small model of the Dwarf Lord from Alien Lab Creator and shortly discuss its pros and cons. Let's go!
   Dzisiaj chcę Wam pokazać niewielki model krasnoludzkiego Lorda od firmy Alien Lab Creator oraz krótko omówić jego plusy i minusy. No to lecimy!


   I had the pleasure of making a small boxart to model called 'Dwarf Lord Balzud'. Alien Lab Creator is the creator of this 28mm figure. The company has in its assortment a few figurines, some busts and a constantly growing number of scenic bases. These elements can be used as a substitute for various wargames.
   Miałem przyjemność wykonania niewielkiego boxartu modelu o nazwie 'Dwarf Lord Balzud'. Alien Lab Creator jest twórcą tej 28mm rzeźby. Firma ma w swoim asortymencie parę figurek, kilka popiersi oraz ciągle rosnącą ilość podstawek. Elementy te spokojnie mogę być wykorzystywane jako zastępstwo do różnych gier bitewnych.


   The dwarf sculpture has its pros and cons.. The author of the model and concept is a talented Polish sculptor, Mr. Jacek Świnoga, who is constantly improving his skills. The sculptures are created using the traditional method, which is currently rare today, in times of Zbrush-like programs. And that's good :) You can see the shortcomings of carving 'from the hand', but you can also see the characteristic elements for this type of method. People who are familiar with figurines of various brands will soon notice a similar style to the models from Ścibor. It is a bit right, but not quite. The main difference would be described here by the statement 'different cutting'. The similarity here comes mainly from a similar style of detail. If you ever had a figure from Scibor, you will notice the difference without any problem.
   Jeżeli chodzi o samą rzeźbę krasnala to ma on swoje plusy i minusy. Autorem modelu oraz konceptu jest utalentowanym Polski rzeźbiarz, Pan Jacek Świnoga, który stale rozwija swoje umiejętności. Rzeźby są tworzone tradycyjną metodą, co aktualnie w dzisiejszych czasach, czasach programów typu Zbrush, jest rzadkością. I fajnie :) Widać niedociągnięcia rzeźbienia 'z ręki', ale widać też charakterystyczne elementy dla tego typu metody. Osoby obyte z figurkami różnych marek szybko zauważą analogiczny styl do modeli Ścibora. Jest w tym trochę racji, ale też nie do końca. Główną różnicę wyraził bym tutaj stwierdzeniem  'odmienne ciosanie'. Podobieństwo wychodzi tutaj głównie z podobnego stylu detali. Jeżeli kiedykolwiek miałeś figurkę Ścibora, zauważysz różnicę bez problemu.


Balzud consisted of 3 elements: the body, the hand with the ax and the base. This model costs $ 8.25.
Balzud składał się z 3 elementów: korpusu, ręki z toporem oraz podstawki. Model ten to koszt 8.25 $.
 

   From the main minuses I would definitely point to the lack of cleanliness in the sculpture. Here and there you can find the details, unfinished sharpness of the edges, lack of consistency in the smoothing and delicate fingerprints of the author. Looking at the model, the weakest element is the coat, lacking sharpness and stronger folds.
   Z głównych minusów na pewno zarzucił bym brak czystości w rzeźbie. Gdzieniegdzie można natrafić na zlepek zlanych detali, nie dokończone ostrości krawędzi, brak konsekwencji w wygładzaniu i delikatne linie papilarne autora. Patrząc na model to najsłabszym jego elementem jest płaszcz, któremu właśnie brakuje ostrości i mocniejszych fałd.


   However, when we talk about the pluses, they are certainly deeply carved details. They look good, fit the climate and are mostly neatly made. Also the fur, which is a very good element of this figurine, deserves praise.
   Natomiast jeżeli mowa o plusach to na 100% są to głęboko żłobione detale, które w sumie malują się same. Wyglądają dobrze, pasują do klimatu i w większości są schludnie zrobione. Na wyrazy pochwały zasługuje też futro, które jest bardzo dobrym elementem tej figurki.


   In summary, the model is an interesting proposition on the figurine market. It's nice that someone else sculpt handmade figurines, because I'm afraid that after some time, this craft will be dominated by 3D graphics, unfortunately.
   Reasumując, model jest ciekawą propozycją na rynku figurkowym. Fajnie, że ktoś jeszcze dłubie ręcznie figurki, bo obawiam się, że za jakiś czas to rzemiosło będzie zdominowane przez grafikę 3D, niestety.If you are interested in my painting, write to me.
Jeżeli jesteś zainteresowany moim malowaniem, napisz do mnie.


Best regards,
Herrkuba  

Translation,
Herrkuba


Comments

  1. Rypnąłeś tym samym kolorem futro co i zbroję? Łeeee....

    ReplyDelete

Post a comment