Warszawa - Hussar 2017

   And this is the end of the event season for this year. It's good, because I feel a bit tired. Time to get ready for next year. Before that I wanted to tell you about this year's Hussar 2017 and why our Polish event is the best in the world.
   No i koniec eventowania na ten rok. W sumie to i dobrze, bo czuję już lekkie zmęczenie. Czas szykować się na przyszły rok. Przed tym chciałem Wam jednak opowiedzieć o tegorocznym Hussarze 2017 i dlaczego nasz Polski event jest najlepszy na całym świecie.

   Hussar 2017 (4-5 November) for the uninitiated is the most prestigious figure competition in Poland. Despite a small amount of work, the level is macabre high, and I would even say that one of the highest in Europe. You can argue here whether I'm right or not, but it's the only contest that forces participants to chase after the best. Why? That is because each category is awarded only 3 medals: 1 bronze, 1 silver and 1 gold, and not like the rest of the competition, where there are several medals. Of course, there are also honorable mentions. It has its pros and cons. This time my relationship won't be divided into days, and I will try to describe everything on one breath.
   Hussar 2017 (4-5 listopad) dla niewtajemniczonych to najbardziej prestiżowy konkurs figurkowy w Polsce i w sumie mimo niewielkiej ilości prac poziom jest makabrycznie wysoki, a powiedział bym nawet, że jeden z najwyższych w Europie. Można się tutaj spierać czy mam rację czy jednak nie, ale to jedyny konkurs, który zmusza uczestników do gonitwy za tymi najlepszymi. Dlaczego? Ano dlatego, że podium każdej kategorii to tylko 3 medale: 1 brąz, 1 srebro i 1 złoto, a nie jak ma to miejsce na reszcie konkursów, gdzie medali jest kilka. Oczywiście są też przyznawane wyróżnienia. Ma to swoje plusy i minusy. Tym razem moja relacja nie będzie podzielona na dni, a postaram się opisać wszystko na jednym tchu.


   This year I went with my friends,  Matusz and Patrycja owners of Lootpile.eu also from Lodz. We managed to get to Warsaw at 11th and so we were greeted by smiling faces. I greeted everyone and registered my works. This year I took 4 works: 2 busts (In the God Name and Fear in the Eyes), 1 big Fantasy (Amazon for Macieja) and 1 diorama (Might and Magic - Project Amiga). As always, since I met this event, I come to Warsaw to spend the whole weekend together with the entire crew. I have a huge smile on my face, thinking that I will see again with everyone, talk and spend some time with them.
   Jak zawsze, odkąd poznałem ten event, pojawiam się w Warszawie aby razem z całą ekipą spędzić ten jeden weekend w roku. Morda sama się cieszy, na myśl, że uda mi się zobaczyć znowu ze wszystkimi, pogadać i pobawić się. W tym roku zabrałem się z moimi znajomymi, czyli z Matuszem i Patrycją właścicielami Lootpile.eu. Do Wawy udało się dotrzeć na 11tą i tak już na miejscu przywitały nas uśmiechnięte ryjki. Zbiłem piątki ze wszystkimi i zarejestrowałem na spokojnie swoje prace. W tym roku zabrałem 4 sztuki: 2 popiersia (In the God Name i Fear in the Eyes), 1 duży Fantasy (Amazonka -boxart dla Macieja) i 1 dioramę (Might and Magic - Project Amiga).


Crowd from the morning 😆
Tłum już od samego rana 😆

Most of the #GoldenOnionCrew team (from left: Piotr 'Dexter' Czajka, ME!, Krzysztof 'Redav' Kobalczyk, Katarzyna 'Kaha' Górska).
Większa część ekipy #GoldenOnionCrew (od lewej: Piotr 'Dexter' Czajka, JA!, Krzysztof 'Redav' Kobalczyk, Katarzyna 'Kaha' Górska).

Photo by Kaha


   Inside, you could see the Valhalli shop, the Hexx shop, and the shop of Mr. Grzegorz with his plints. Karol Rudyk also appeared with his work, which could be seen and bought. Bartek and Irek from Rage Craft were also able to meet.
   Na miejscu można było obejrzeć stanowisko Valhalli, Hexxów oraz sklep Pana Grzegorza z plintami. Pojawił się również Karol Rudyk ze swoimi pracami, które można było popodziwiać oraz kupić. Na miejscu można było również spotkać Bartka wraz z Irkiem z Rage Crafta.


Gimiak is already preparing for next Hussar 😆
Gimiak szykuje się już na kolejnego Hussara 😆

Paweł's shop, Valhalla and Valkyria Miniature
Sklep Pawełka, czyli Valhalla oraz Valkiria Miniature

Mr. Grzegorz and his plints
Pan Grzegorz i jego plinty

Dragons and busts from Karol 💗 Nice
Karolowe smoki i popiersia 💗 Ładne to

Rage Craft and their beautiful artworks
Rage Craft i ich prześliczne artworki


   In the meantime, talking to friends, taking pictures and generally spending time together. By 14 o'clock was able to registered works. After this time, you could easily see all the works. There were almost 160 works, nice. This isn't a huge amount, I know, but I'm happy that from year to year we have more entries on the competition. You could even meet new faces, which I think is the most important thing. Thanks to all the new people who came.
   W międzyczasie zahaczało się o znajomych, robiło się fotki i ogólnie miło spędzało czas. Do 14tej było przyjmowanie prac, więc dopiero po tej godzinie można było na spokojnie obejrzeć wszystkie. Jak co roku pada rekord zgłoszeń, tak i w tym pobiliśmy poprzedni wynik. Prac było prawie 160, więc nieźle nieźle. Nie jest to ilość jakaś ogromna, ale i tak cieszy coraz większa popularność konkursu. Można było nawet spotkać nowe twarze co według mnie jest najważniejszą rzeczą. Dzięki bardzo wszystkim nowym osobą, które się pojawiły. 


Very interesting baseses from Matta Cexwish'a
Bardzo ciekawe podstawki od Matta Cexwish'a

Ana's and Michał's new 'child'. Mixed Dimension it's really interesting topic.
Nowe 'dziecko' Ani oraz Michała Machowskich, czyli Mixed Dimension. Ciekawy temat.
   In the evening, after great burgers, everyone went to the pub next to the Hussar event. As every year most people come to Hussara to appear in the most important category that undoubtedly is Afterparty! And here, my dear, foreign competitions can learn from us integration. It doesn't matter if you paint well or not. It doesn't matter if you paint anything at all. It's all about fun, and certainly in this year was one of the best afterparty from a few years (not counting the events in Frost's basement ofc, insiders remember). I spent all my time with everyone. You could have a drink, talk, laugh, and even met a few new people. I am glad that we were able to talk to foreign guests, with Klaus and Matt. The atmosphere of one large figure community accompanied us to the very end of the party. This is the best moment of the event. Some people had a hangover the next day, but this time it missed me, hehehe.
   Wieczorkiem, po zajebistych burgerach, zmieniliśmy wszyscy lokal na pub znajdujący się obok naszej salki. Jak co roku większość ludzi przyjeżdża na Hussara aby pojawić się w najważniejszej kategorii jaką niewątpliwie jest Afterparty! I tutaj moi drodzy, zagraniczne konkursy mogą się uczyć od nas integracji. Nie ma znaczenia czy malujesz dobrze czy źle. Nie ma znaczenia czy w ogóle coś malujesz. Tutaj chodzi o zabawę, a niewątpliwie w tym roku był to jeden z lepszych afterów od paru lat (nie licząc imprezy u Frosta ofc, wtajemniczeni pamiętają). Super spędziłem czas w sumie ze wszystkimi. Dało radę się napić, porozmawiać, pośmiać, a nawet zapoznać parę nowych osób. Cieszy mnie, że udało się pogadać z zagranicznymi gośćmi, z Klausem oraz Mattem. Atmosfera jednej wielkie wspólnoty figurkowej towarzyszyła nam do samego końca imprezy. Właśnie to jest najlepszy moment eventu. Niektóre przypadki spotkał następnego dnia kac, ale tym razem mnie to ominęło, hehehe.


   For this edition of Hussara we also booked a room in Ibis hotel, only this time I shared room with Paweł from Valhalla. It was nice to hear how he developed Valkyria Miniatures, I keep my fingers crossed. We even got to see the morning edition of 'Wstajesz i Wiesz' on TVN24, which published a 3 minute material about Hussar event. It was a strange feeling to see my own works on television. This was a little cosmic and unrealistic.
   Na tą edycję Hussara również zabookowaliśmy sobie nocleg w Ibisie, tylko tym razem dzieliłem pokój z Pawłem z Valhalli. Miło było posłuchać jak rozwija mu się Valkiria Miniatures, trzymam kciuki. Nawet załapaliśmy się na obejrzenie porannego wydania Wstajesz i Wiesz na TVN24, które publikowało 3 minutowy materiał na temat Hussara. Dziwnym uczuciem było zobaczenie swojej pracy w telewizji :D Takie to trochę kosmiczne i nierealne. 


   We decided to have breakfast together with Krzysiek, Gimiak and Pawel in the 'milk bar'. It will be difficult for me to translate this part of the text, because it refers to the old Polish movie from the Polish People's Republic time and it will be difficult for foreign people to understand the jokes. I'm really sorry about it.
   Śniadanie postanowiliśmy razem z Krzysiem, Gimiakiem i Pawłem wszamać w napotkanym po drodze barze mlecznym. Śmiać mi się chciało od samego wejścia, bo czułem się jak bym stał na planie pierwszej części 'Misia' Barei. Jajecznica na talerzach z epoki z napisem Społem i to piękne charakterystyczne rzucone przez kucharkę 'Proszęęę' przy odbieraniu zamówienia. Dobrze, że sztućce nie były na łańcuchu. Ach, klimat PRLu. Już chciałem zapytać stojąc w kolejce:
'A do czego ta kolejka?' - i już w głowie słyszę odpowiedź, 
'Do ostatniej Paróweczki.' 
'Eeee, to już dla mnie nie starczy' - stwierdził bym   After breakfast we went to the event. We were first on the spot, so I quietly took a few photos. Slowly people started to come, because at 11 o'clock Lan was starting his workshop with NMM topic. I don't like painting classes, demonstrations, demos, etc. , but this topic interested me. I was curious how he achieved such good non-metallics.
   Po, o dziwo, sytym śniadania ruszyliśmy na salkę. Okazało się, że jesteśmy pierwsi, więc spokojnie pocykałem kilka fotek. Powoli zaczęli się chodzić ludzie, bo o 11tej miały zacząć się pokazy z NMMu u Lana. Jak nie przepadam za szkoleniami, pokazami, demami itd. to ten temat wykładany przez Michała bardzo mnie interesował. Byłem ciekaw jak on uzyskuje tak nieziemsko dobre non-metaliki.

Lan's works in showcase. I-N-S-A-N-E !
Prace Lana wystawione w gablocie. M-I-A-Z-G-A !   The workshop was very interesting. I am glad that Michał at first explained the theory. That was enough for me. Even top painters listened with interest, and that already meant that it was really worth it to be there. Of course we were trolling with the crew, but without it it would be boring. Sorry Lana for that, I hope we didn't interupt so much. After the theoretical lecture we went out for dinner. And so time passed 14, the awards ceremony time. As usual, it took place in the theater room, so it looked very elegant. I won't bore you with who won medals and for what. I will just told you about the success of my crew, so it will be faster.
   Warsztaty okazały się być bardzo ciekawe. Cieszy mnie, że Michał na początku wyłożył teorię bo tyle mi wystarczyło w zupełności. Nawet topowi malarze siedzieli i z zaciekawieniem słuchali, a to już oznacza, że naprawdę było warto być. Oczywiście trochę trollowaliśmy z ekipą, no ale bez tego było by nudno. Sorki Lanie za to, mam nadzieję, że nie przeszkadzaliśmy za bardzo. Po wykładzie teoretycznym całą ekipą wyszliśmy na obiad. I tak dobiliśmy do godziny 14tej, czyli ceremonii rozdania nagród. Jak zwykle odbyła się ona na salce teatralnej, więc wyglądało to bardzo elegancko. Nie będę Was zanudzał wypisywaniem, kto co zgarnął i za co. Powiem tylko o sukcesach swojej ekipy, tak będzie szybciej.


Some people have come ...
Trochę ludzi przybyło...

...and Adam also came to troll 😄
...i Adaś też przyszedł trollować 😄

Photo by Kaha

Very well explained theory on step-by-step photos
Bardzo dobrze wytłumaczona teoria na step-by-step'ie

   This year, Krzysiek and Piotr have taken revenge for previous years (Krzyś - 1 gold, 1 silver, honorable mentions, Piotr - 1 gold, 1 bronze, honorable mentions). Kasia took 1 bronze and honorable mentions, while Adaś took 1 silver and honorable mentions. Michał for his Dragon Huntress took silver in the Large Fantasy. I also managed to bring something home, 1 bronze in dioramas for 'Might and Magic - Project Amiga' and honorable mention in bust category for 'Fear in the Eyes'.
   W tym roku Krzysiek wraz z Piotrem odkuli się za poprzednie lata (Krzyś - 1 złoto, 1 srebro, wyróżnienia ; Piotr - 1 złoto, 1 brąz, wyróżnienia). Kasia przygarnęła 1 brąz i wyróżnienia, natomiast Adaś wziął 1 srebro i wyróżnienia. Michał za swoją Dragon Huntress'ke przytulił srebro w Large Fantasy. Mnie również udało się coś przywieźć do domu, 1 brąz w dioramach za 'Might and Magic - Project Amiga' oraz wyróżnienie w popiersiach za "Fear in the Eyes'. Superowo, że i w tym roku udało się coś ugrać. Zobaczymy jak będzie w przyszłym.
As always our nice statues 😀
Jak zawsze nasze ładne statuetki 😀


Pretty good Mr. Jakub
Całkiem nieźle Panie Jakub 

   The most important award, the Grand Prix, and the ticket to the USA on the Crystal Brush event, Paweł Makuch deservedly won for his 'Forest troll' bust, which he sculped and painted by himself. In addition, Paweł showed a beautiful diorama with dreadnought. I am 100% agree with the judges' assessment, the more that Paweł, despite his great talent, is unlucky at foreign competitions. You rule! Good luck on Crystal Brush. We keep our fingers crossed for you ^^
   Najważniejszą nagrodę, czyli Grand Prix oraz bilet do Stanów na Crystal Brush'a, w tym roku zasłużenie wziął Paweł Makuch, za popiersie leśnego trolla, którego wyrzeźbił samemu. Dodatkowo Paweł wystawił przepiękną dioramę z dreadnought'em, więc nagroda jak najbardziej się należała, tym bardziej, że Paweł mimo ogromnego talentu ma pecha na zagranicznych konkursach. Mordo daj czadu na Crystalu. Trzymamy kciuki ^^


Congratulations to Paweł !!!
Gratualcję dla Pawła !!!

Paweł's winning work - Forest Troll
Zwycięska praca Pawła - Leśny Troll


   Finally, a few words of summary. From my perspective, it was one of the better Hussar I have ever been, and of course this is due to the Afterparty and the whole atmosphere and the wonderful people. The painting level was like usually, very high, but this time I didn't have any jaw dropping like in the past years (maybe I'm used to that level, I do not know?). Of course there were a few works out of this planet, but at first glance I didn't see my favorite, as was the C'tana diorama (Run Forest) or Karol's works (Shaetann, Robert Baratheon) on previous editions of Hussar. Obviously, I expected that in this year Paweł would win, but still I missed something different. After all, Hussar is the best figure event ever and there is nothing more here to say. See you next year myfriends!
   Na koniec kilka słów podsumowania. Z mojej perspektywy był to jeden z lepszych Hussarów na jakich byłem, a to oczywiście za sprawą Afterka i ogólnie całego klimatu oraz wspaniałych ludków. Sam poziom był jak, zwykle morderczo wysoki, ale tym razem nie miałem jakiegoś opadnięcia szczęki jak w zeszłych latach (może już przywykłem do tego poziomu, sam nie wiem?). Oczywiście było kilka prac, które wgniatały w siedzenie, ale na pierwszy rzut oka nie widziałem swojego faworyta, tak jak to było z dioramą C'tana (Run Forest) czy pracą Karola (Shaetann, Robert Baratheon) na poprzednich edycjach. Oczywiście spodziewałem się, że w tym rok Paweł zmiecie konkurencję, ale dalej brakowało mi tego czegoś. Mimo wszystko jest to najlepsza impreza figurkowa ever i nie ma tutaj co gdybać. Do zobaczenia za rok mordki!
And that, my dear friends, is my best of the show choice, handsome mustachioed gentleman. Isn't it wonderful?!? Dexter's work
A to moi drodzy mój fawory, wąsaty przystojniaka. Czyż nie jest cudny?!? Praca DexteraBest regards,
Herrkuba

Translation,
Herrkuba

Comments

 1. Ta impreza u Frosta powoli staje się legendą (i słusznie) ;)

  A Ty po prostu przywykłeś do wysokiego poziomu prac, tak mi się wydaje. Dużo jeździsz to i się naoglądałeś. To nie te czasy że tego kalibru imprezę widzisz raz w roku i się kleisz do gablot jak glonojad do szyby akwarium.

  ReplyDelete
  Replies
  1. No Frostowe party to jest już legenda, zgadzam się w 100% :)

   Też mi się wydaję, że już trochę się opatrzyłem tymi topowymi pracami. Nie zmienia to faktu, że Hussarowy poziom to Miazga przez duże M.

   No i dziękuje, że udało ci się przebrnąć przez te moje wypociny :D

   Delete

Post a Comment